Sitemap | Siteindex

Hjemmesiden er forældet

Denne hjemmeside er for Diabetesudvalget i Ringkøbing amt. Hjemmesiden bliver ikke opdateret.

Region Midtjyllands Diabetesudvalg har afløst det gamle udvalg.

Den nye hjemmeside hedder www.diabetesmidt.dk. Den bliver opdateret løbende:

 

Brug af siden

Denne hjemmeside er til brug for diabetesbehandlingen i Ringkjøbing amt.

Siden kan bruges af alle der har brug for oplysninger om Diabetesbehandlingen i Ringkøbing Amt.

Den øverste bjælke referer til forskellige brugergrupper således at indholdet på den måde bliver mere relevant for den enkelte bruger. Hvis du tit bruger en bestemt del af hjemmesiden kan du gemme linket til den del, ved at være på siden og trykke på "Gem siden som favorit" i højre side af underbjælken.

Der er mulighed for at se alt hvad der er lagt ud om kring diabetes. Det er meningen at siden skal bruges til kommunikation omkring diabetesbehandlingen i amtet, vi vil forsøge at gøre den levende ved at sørge for at den bliver opdaterert og at der vil være nyhedsgrupper og spørgsmål som du kan svare på, disse vil indgå i diabetesudvalget arbejde med at gøre diabetesbehandlingen bedre i amtet.

Der er meget tekst på sitet, vi har derfor lavet flere søgemaskiner. Du kan søge på alt indhold på denne side. Ofte vil det give bedre resultater hvis du søger på de mere specifikke søgemaskiner inde på de forskellige områder.

Diabetesplan for Ringkøbing amt

Ringkøbing amt's diabetesudvalg arbejder på en plan for den fremtidige organisering af diabetesbehandlingen i Ringkjøbing Amt.

Diabetesudvalget har i den anledning nedsat 23 arbejdsgrupper der arbejder med hver deres del af det samlede idekatalog. Der deltager behandlere, administrationspersonale og patienter i arbejdet.

Ud fra idekataloget samles en handleplan  der indeholder de nyskabelser der skal danne grundstammen i en bedre organisering af diabetesbehandlingen i Ringkjøbing Amt. Denne kan ses ved klik på linket her eller oppe i overbjælken ved at trykke på "Handleplan"

Alle grupper er færdige med arbejdet, der vil nu blive foretaget en bearbejdning af de enkelte gruppers arbejde med henblik på at skabe en sammenhængende diabetesbehandling for Ringkøbing amt.

Når dette er tilendebragt vil handleplanen blive fremlagt for amtsrådet med henblik på godkendelse, hvorefter implementeringen af planen vil tage yderlig fart.

Sideløbende med det arbejdes der hen mod at der kan etablerees en DiabetesDatabase for Ringkøbing Amt der skaber mulighed for at der kan sendes breve ud til patienter således at de bliver mindet om at det er ved tiden de skal til årskontrol ved den praktiserende læge, til øjenlægekontrol eller have deres fødder set efter hos en fodterapeut.

Desuden er det bestemt ar denne side skal oprettes og vedligeholdes med henblik på bedre kommunikation omkring diabetesbehandlingen i Ringkøbing Amt.

Den 20. december 2004 godkendte Sundhedsudvalget den samlede handleplan som nu går over i implementeringsfasen, der kan følges her

22. december 2004

Gem siden som favorit

Du kan gemme siden som favorit ved at trykke på linket nedenfor til højre.

Det kan være en fordel at du vælger at gemme den i mappen hyperlinks, således at linket kommer til at være i browserens menulinie.

Hvis du vil direkte ind på en bestemt side skal du blot stå på den, når du trykker på "Gem siden som favorit".

Browser problemer

Ses bedst med Microsoft Internet Explorer højere end version 5.5.

Ellers kan der forkomme fejl i visningen.

Diabetessekretariat

Har du brug for at få kontakt til diabetessystemet i Ringkøbing amt kan du kontakte sekretariatet via mail elller på tlf. nr.:
9927 2029 

Nyheder

12. apr '05
Sundhedsudvalget vedtog 11/4 2005 en aftale med almen praksis om systematiske årlige kontroller af diabetespatienter i hele amtet.
18. mar '05
Rinkjøbing Amt har bevilget 20.000 Kr til motivationsgrupperne.
5. jan '05
Implementering af den vedtagen handleplan går nu igang og kan følges på hjemmesiden.
22. dec '04
Sundhedsudvalget vedtog handleplanen den 20/12 2004

Øjenlægeundersøgelser

Skal amtet indkalde patienterne direkte til øjenbaggrunds-undersøgelse
Ja
Nej
Ved ikke

Nyhedsmail

Ved at tilmelde dig her kan du modtage mail når der sker noget nyt på diabetesområdet i Ringkøbing Amt
E-mail:

Søg på hele sitet

Du kan her søge på hele sitet
 
Gem siden som favorit
Webmaster: Lars Dudal Madsen
FlexCMS